Actieteam - Opvoeden en opgroeien Noordoost


We dragen bij aan een positief opgroeiklimaat in Noordoost voor kinderen tot circa 12 jaar. We stimuleren aandacht voor vrije tijd om te spelen en spelenderwijs te leren. Individuele ontwikkeling en zorg voor elkaar staat centraal. Kinderen krijgen een actieve inbreng bij de keuze en uitvoering van activiteiten. Ze leren om eigen keuzes te maken, een mening te vormen en verantwoordelijkheid te dragen. We creëren hiermee oefenruimte voor actief burgerschap. We hebben specifieke aandacht voor kinderen die opgroeien in een opvoedsituatie die om extra aandacht vraagt. Indien wenselijk ondersteunen wij bij verwijzing naar bijvoorbeeld het buurtteam of andere hulp organisaties. Kinderen en ouders kunnen bij ons terecht met opvoed en opgroei vragen en we ondersteunen hen bij initiatieven of activiteiten die bijdragen aan een positief pedagogisch wijk klimaat.

91
Logs
64
Openbare logs
0
Afgeronde deelactiviteiten

Petra Mynarzova Openbare log Sep 22, 2017 11:44
Eigen bedrijfskleding "speelhonk"
Jolanda van Deventer
Sep 25, 2017 18:58

Rosa Balrak Openbare log May 21, 2017 11:20
De schapen worden geschoren in de speeltuin. Het is prachtig weer en erg gezellig. Kom gauw kijken!

Anna Maria Schotborgh Openbare log Feb 4, 2017 14:12
Er wordt druk gewerkt, geknutseld en gekletst op Grifsteede. Dat maakt mijn computerwerk een stuk leuker!!!

Anna Maria Schotborgh Openbare log Feb 3, 2017 14:38
Vandaag is er een knutselactiviteit op Griftsteede mogelijk gemaakt door onze nieuwe vrijwilliger Astou.

Anna Maria Schotborgh Openbare log Jan 21, 2017 10:57
KIND & WIJK, zo heet de nieuwe vorm van de kinderraad in de wijk NO.We willen kinderen naar de wijk laten kijken en ze bewust maken dat er groepen mensen zijn die onder andere leefomstandigheden leven en echt hulp of een leuke actie kunnen gebruiken.

Anna Maria Schotborgh Openbare log Jan 13, 2017 12:49
De ROC studenten hebben samen met bezoekers een nieuw programma bedacht voor de Kinderclub. Zie bijlage voor wat er voor leuks te doen is de aankomende 2 maanden!

Anna Maria Schotborgh Openbare log Dec 30, 2016 10:25
GRIFTSTEEDE heeft een nieuwe inrichting met allemaal nieuw speelgoed dat door ouders en kinderen in de ideeënbus is gestopt. Kom allemaal gauw kijken hoe leuk het is geworden!!!

Heb je meer goede ideeën laat het ons dan weten!

Anna Maria Schotborgh Openbare log Dec 2, 2016 10:17
Wat een gezelligheid bij de peuterclub op Griftsteede. De peuters hebben een nieuw harige vriend erbij. Vandaag hebben de peuters met ouders/verzorgers pietenmutsen gemaakt!

Anna Maria Schotborgh Openbare log Dec 1, 2016 15:49
Zaterdag 10 december krijgen Afrikaanse gezinnen en andere gezinnen in Utrecht de kans om kennis te maken met de speeltuin en met elkaar. Wil je meedoen neem dan contact op met MOWAD.

Anna Maria Schotborgh Openbare log Dec 1, 2016 15:14
Kinderraad Voordorp/Tuindorp staat in de nieuwsbrief van wijkbureau noordoost en op de site. Zie hieronder het verhaal:

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-noordoost/de-wijk/actief-in-noordoost/#c311895