Thema - Samen in de stad


De deelactiviteit ‘Samen in de Stad’ is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk met plezier zelfstandig thuis te laten wonen. Dit gaan we bereiken door in te zetten op het samenbrengen van vraag en aanbod rondom kwetsbare ouderen in Overvecht en Noordoost. Kernwoorden in zijn ontmoeting, participatie en ondersteuning. Samenwerkingspartners zijn: U-Centraal en AxionContinu en de andere SMO’s die Samen in de stad uitvoeren. Wijk&co treedt op als netwerkondersteuner en stimuleert onderlinge verbindingen tussen de partners van Samen in de twee wijken.

4
Logs
3
Openbare logs
Afgeronde deelactiviteit

Reilif Bonse Openbare log Nov 8, 2017 9:56
Column schrijven voor wijkblad @mensenwijk: Voorbereiden op de toekomst. Lees hem snel in de nieuwe Mens en Wijk.

Jolinde Dermaux Openbare log Mar 8, 2017 9:44
Collega Leo legt onze aanpak om ouderen te benaderen in Overvecht schematisch uit!

Jolinde Dermaux Mar 8, 2017 9:41
Collega Leo laat in een duidelijk schema onze aanpak zien waarop we ouderen benaderen in Overvecht!

Dien van Strien Openbare log Feb 15, 2017 12:59
Huisbezoek vanuit het project samen in de stad geweest bij wijkbewoners van iraniese afkomt. Interessant en leerzaam.