Thema - Taal & ontmoeting


Met Taal&Ontmoeting biedt wijk&co in Overvecht een laagdrempelige taal- en ontmoetingsactiviteit uitgevoerd door vrijwillige taalcoaches. Wij zien taal als een middel om bewoners zelf- en samenredzamer te maken. We stimuleren cursisten opdat zij door hun verworven taalvaardigheid kunnen inzetten door verbinding aan te gaan met de andere cursisten en bewoners en activiteiten in de wijk. Op die manier creëren we voor hen een plek in de wijk waar ze zich welkom voelen. Een aantal taalcoaches is verenigd in een kerngroep, samen met hen organiseren we het project. Wijk&co ondersteunt de kerngroep en doet de intakes van nieuw taalcursisten.

In 2016 hebben 20 taalcoaches lesgegeven aan 25 groepen met in totaal 225 cursisten.

9
Logs
6
Openbare logs
Afgeronde deelactiviteit

Neeltje Spit Openbare log Dec 22, 2017 10:23
Feestelijke afsluiting van het jaar met de 20 taalcoaches en oppasmoeders na een jaar bijna wekelijks lesgeven: verdiend

Neeltje Spit Openbare log Dec 21, 2017 20:50
Taalcafé Overvecht: nu in de Dreef. Laatste keer dit jaar met een aantal trouwe deelnemers en vrijwilligers. En natuurlijk, bedankjes

Neeltje Spit Openbare log Nov 23, 2017 19:56
Een geanimeerd taalcafe weer vanmiddag!Met 7 vrijwilligers en 25 mensen die de Nederlandse taal beter leren spreken en van alles uitwisselen

Claire Teissier Sep 28, 2017 11:26
Taalcafé in de Burezina is een groot succes! Elke donderdag tussen 13:00 en 15:00

Claire Teissier Sep 1, 2017 15:01
Leuke taalcoachbijeenkomst, goed begin van het nieuwe cursusjaar!

Claire Teissier Openbare log May 31, 2017 7:16
Eerste taalles op de marcusschool! Je kunt je nog aanmelden, lessen op woensdagochtend en vrijdagochtend.

Jolinde Dermaux Apr 4, 2017 18:14
Versnellingscafé Taal, met taalles van taalcoach Laura in bibliotheek Overvecht

Claire Teissier Openbare log Apr 4, 2017 17:52
Russische les in de bieb #versnellingscafe

Neeltje Spit Openbare log Mar 6, 2017 8:52
Afgelopen week zeer geslaagde bijeenkomst met 20 taalcoaches gehad waarvan 3 nieuwe, genoeg om de grote aanwas van cursisten aan te kunnen!