Thema - Buren voor buren


Met het project Buren voor Buren richten we ons op de informele hulp aan en door bewoners in Overvecht. Wij zoeken bewoners thuis op met inzet van studenten en vrijwilligers en hebben wekelijks een spreekuur in buurtcentrum de Jager. We voeren open gesprekken met als centraal thema het wonen in de buurt. Op basis van dit gesprek verbinden we buren met elkaar of waar nodig met professionals als het Buurtteam en U-centraal. De kern is het principe van wederkerigheid. We spreken niet van gescheiden groepen hulpvragers en hulpbieders. Ieder die iets of iemand nodig heeft, kan en wil in principe ook iets geven. Het gaat dan om laagdrempelige inzet/hulp zoals het bieden van gezelschap, boodschappen doen, klusjes in huis en tuin, computerhulp, hond uitlaten, meegaan naar het ziekenhuis, wandelen. Deze manier van verbinden is dus net zo divers als de wijk Overvecht zelf: van het vegen van elkaars stoep tot het zoeken naar een goede vriend. Op die manier dragen we bij aan een informeel, laagdrempelig burennetwerk in de wijk. Buren voor Buren inloop: Dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur op de Teun de Jagerdreef 1A

9
Logs
8
Openbare logs
Afgeronde deelactiviteit

Jeroen Ouwerkerk Openbare log Jun 27, 2018 17:52
Veel bewoners, raadsleden en professionals samen in gesprek en op bezoek bij de Zambesidreef e.o. #Overvecht #deversnelling

Jeroen Ouwerkerk Openbare log May 23, 2018 13:04
Relaties bouwen in de wijk #Overvecht #Portaal #Wijkenco #Presentie #Nigerdreef

Jeroen Ouwerkerk Openbare log May 16, 2018 16:13
Hilariteit tijdens het portiekcafé op de Nigerdreef #Overvecht: ik wijs een bewoner op het #taalcafé donderdagmiddag in buurtcentrum #DeDreef en hij wijst mij er op dat hij op de foto op de flyer staat

Jeroen Ouwerkerk Openbare log May 16, 2018 12:24
Ons team voor het portiekcafé op de Nigerdreef vanmiddag #portaal en #wijkenco samen aan de slag

Neeltje Spit Openbare log Dec 21, 2017 20:58
Kick-off huisbezoeken met oliebollenfestijn op de Nigerdreef in samenwerking met Portaal: vanaf januari gaan we de deuren langs

Neeltje Spit Openbare log Dec 21, 2017 20:48
Buren voor de Buurt schrijfsessie: kennismaking met vrijwilligers en stagiaires die huisbezoeken gaan afleggen en plannen maken voor 2018

Jolinde Dermaux Openbare log May 15, 2017 14:43
De aftrap van de huisbezoeken aan de Cleopatradreef met een koffietafel buiten!

Jeroen Ouwerkerk Openbare log Mar 13, 2017 12:54
Verkenning mogelijkheden #hip en #wijkenco