Gebiedsteam - Overvecht Noord


De twee speeltuinen (Watertoren en Gagelsteede) en Speel mee vormen een drie-eenheid in Overvecht waar we vorm geven aan het samen met ouders creëren van veilige ruimte voor het spelende kind. Doordat we zowel in de speeltuin als op straat zichtbaar zijn bouwen we vertrouwen op bij kinderen en ouders en krijgen we steeds meer verbinding. Kinderen leren vreedzaam met elkaar omgaan en wat het inhoudt om echt samen te spelen. Ouders die behoefte hebben aan het delen van onder andere vragen en dilemma’s rond opvoeding brengen we op verschillende manieren bij elkaar in zogenaamde peer-groepen. We hebben ook in 2017 een
kinderraad georganiseerd en wijkmediator trainingen gegeven.

Ook in Overvecht zijn de buurthuizen druk bezochte plekken in de wijk met hoge bezettingsgraden. We zien een steeds hogere graad van eigenaarschap en verbinding bij gebruikers onderling en bij de vrijwilligers. Dit komt mede door de dagelijkse inzet van de sociaal makelaar en door instrumenten als de Driehoek (samenbeheer van buurtcentra). Meer en meer leggen we verbinding met andere plekken in de wijk waar bewoners samenkomen. Deze verbinding versterkt elkaar en levert een sterkere sociale infrastructuur in de wijk.

Bewoners in kwetsbare situatie(s) hebben met name in deze wijk de aandacht. We proberen via de presentie benadering relatie en vertrouwen op te bouwen om zo samen te werken aan empowerment, verbinden en activering (EVA). In 2017 hebben we daar een outreachende aanpak aan toe gevoegd middels huis aan huis bezoeken. Zo halen we vraag, maar ook aanbod, op dat we toe leiden naar door ons ondersteunde activiteiten (Taal & ontmoeting, peergroepen, Buren voor buren etc.) of die van partner organisaties. Steeds meer bewoners met een idee of initiatief vinden de weg naar ons toe.

166
Logs
110
Openbare logs
0
Afgeronde deelactiviteiten

Geesje Kramer Openbare log Jul 23, 2018 11:06
De wollige club gaat gewoon door! Wel met ventilator vandaag;-). #bestwarm!

Tjitske van der Woude Openbare log Jul 17, 2018 11:19
O, wat een gemis. Al 7 mensen teleurgesteld dat buren helpen buren mét alle andere partijen in de zomervakantie alleen op donderdagmiddag spreekuur houden. Problemen hebben helaas geen vakantie.

Tjitske van der Woude Openbare log Apr 26, 2018 11:17
Nu al fantastisch, concert moet nog beginnen:) Uitvoering
#MuziekRoute @CultStefanus

Tjitske van der Woude Openbare log Apr 10, 2018 17:52
Wat een mooi plaatje, 1 van de 2 vrouwelijke stadsmakers! Beide uit #Overvecht unieke wijk :)

Neeltje Spit Openbare log Dec 21, 2017 21:03
Training timemanagement, o.a.: Geen projecten op je actielijst! En: dag overdacht beginnen met een warming up, eindigen met cooling down

Yvonne van Druten Openbare log Dec 4, 2017 18:08
Wees Welkom spreuk van deze week staat geschreven bij de bar #bc_deboog #Overvecht . Nieuwe spreuk ideeën? Wij horen ze graag #vreedzaam @

Tjitske van der Woude Openbare log Sep 15, 2017 14:46
Leuk om even aan te schuiven bij opening Ibisdreef,@AvdSUtrecht nog veel te doen, maar alle vertrouwen dat dat lukt. #Gastvrij #Overvecht

Dien van Strien Openbare log Aug 15, 2017 11:58
Inspirerend gesprek gehad met Maaike Kluft van @Slachtofferhulp over samenwerking en hoe wij elkaar kunnen vinden.

Varsha Molai Openbare log Jul 25, 2017 12:24
Stap 1 van snowglobes maken.
#gezelligknutselen
Fleur van IJperen ik wil ook!
Jul 25, 2017 21:33

Geesje Kramer Openbare log Jul 18, 2017 13:18
@helgazorn en Joke van #buren helpen buren!
Er is een taart bezorgd bij #BCdeboog maar jullie zijn er niet!