Gebiedsteam - Noordoost


Buurtcentrum de Leeuw is een bruisende plek met een hoge bezettingsgraad waar veel bewonersgroepen en initiatieven uit (een deel van) de wijk samenkomen.
De Leeuw kent een goed draaiende Driehoek (samen beheer van buurtcentra) en heeft een stevige club vrijwillige gastvrouwen en heren die zeer gastvrij zijn en daarnaast zichzelf verder ontwikkelen op allerlei vlakken. We zijn blij met de aanwezigheid van het buurtteam zodat er korte lijnen zijn tussen sociaal makelaar en buurtteammedewerker. Wel zorgt het buurteam voor een instroom van bezoekers in een meer kwetsbare situatie. Dit vergt intensievere ondersteuning van de gastvrouwen en heren.

Wat betreft volwassenen werkten we in Noordoost veel samen met en voor ouderen. Samen met het buurtteam hebben we het thema langer zelfstandig thuiswonen opgepakt. We faciliteren, samen met bewoners en lokale clubs, ontmoeting en activiteit door het verschillende aanbod voor oudere bewoners in de wijk te bundelen in zogenaamde mobiele huiskamers. In het kader van 'Samen in de stad' werken we onder meer samen met het netwerkverband OmU3.0 in het
uitvoeren van huisbezoeken, het activeren van bewoners en het koppelen van vraag en aanbod.

174
Logs
148
Openbare logs
0
Afgeronde deelactiviteiten

Wies Kool Openbare log Apr 19, 2018 12:46
Op intervisie wandeling door de buurt, verhalen en beeld plaatjes ophalen!

Wies Kool Openbare log Apr 12, 2018 7:20
Weer 's een keertje teamoverleg in Griftsteede, collega's zijn er al klaar voor!

Bep van Rees Openbare log Mar 19, 2018 9:14
Ook #Staatsliedenbuurt doet mee aan de #Landelijke #Schoonmaakdag kom je ook zaterdag 24 maart van 10.00-13.00
Verzamelplaats Nolenslaan schoolplein De Fakkel.

Wies Kool Openbare log Mar 14, 2018 19:29
Zaterdag 24 maart is er een Landelijke Opschoondag !
Ook in de Staatsliedenbuurt is er een schoonmaak-actie van 10-12 uur voor kinderen/ouders/leerkrachten én iedereen die mee wil doen!
Initiatief van Brede School Staatslieden.. Wie doet er mee?
https://www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/actie?id=55803

Justin van Riel Openbare log Mar 13, 2018 18:46
Bijna de laatste beelden voor de #wijkencofilm2017, vanavond bij #taalenontmoeting

Wies Kool Openbare log Jan 13, 2018 21:19
Veel levendigheid, goede sfeer, ontmoeting oude en nieuwe wijkbewoners tijdens de Noordoost Toost. Kortom, topdag! Mooie samenwerking buurtteam, wijkbureau en Wijk&co Utrecht Noordoost , voor herhaling vatbaar. Met dank aan al onze vrijwilligers!

Wies Kool Openbare log Jan 9, 2018 21:50
Met dank aan @TheSocialFirmNL is de wensboom flink gegroeid. Ontknoping a.s. zaterdag! Kom je ook met ons toosten bij de #Noordoosttoost?

Wies Kool Openbare log Dec 20, 2017 8:49
Naast de Driehoek de Leeuw is er nu ook een driehoek in de wijk, een samenwerkingsverband tussen wijkbureau, buurtteams en Wijk&co Noordoost. Samen met bewoners, ondernemers en vrijwilligers willen we op zaterdag 13 januari een toost uitbrengen op de wijk!

Justin van Riel Openbare log Oct 30, 2017 17:00
Op naar een inclusief #Utrecht, ook via, en in het culturele veld!

Bep van Rees Openbare log Oct 12, 2017 7:14
Wie weet het nog aantal jaren geleden Hutten Bouwen Griftsteede spektakel komt weer terug van 15-22 Oktober #griftsteede