Gebiedsteam - Noordoost


Buurtcentrum de Leeuw is een bruisende plek met een hoge bezettingsgraad waar veel bewonersgroepen en initiatieven uit (een deel van) de wijk samenkomen.
De Leeuw kent een goed draaiende Driehoek (samen beheer van buurtcentra) en heeft een stevige club vrijwillige gastvrouwen en heren die zeer gastvrij zijn en daarnaast zichzelf verder ontwikkelen op allerlei vlakken. We zijn blij met de aanwezigheid van het buurtteam zodat er korte lijnen zijn tussen sociaal makelaar en buurtteammedewerker. Wel zorgt het buurteam voor een instroom van bezoekers in een meer kwetsbare situatie. Dit vergt intensievere ondersteuning van de gastvrouwen en heren.

Wat betreft volwassenen werkten we in Noordoost veel samen met en voor ouderen. Samen met het buurtteam hebben we het thema langer zelfstandig thuiswonen opgepakt. We faciliteren, samen met bewoners en lokale clubs, ontmoeting en activiteit door het verschillende aanbod voor oudere bewoners in de wijk te bundelen in zogenaamde mobiele huiskamers. In het kader van 'Samen in de stad' werken we onder meer samen met het netwerkverband OmU3.0 in het
uitvoeren van huisbezoeken, het activeren van bewoners en het koppelen van vraag en aanbod.

180
Logs
153
Openbare logs
0
Afgeronde deelactiviteiten

Wies Kool Openbare log Jul 12, 2018 10:06
Ons 7e (e)magazine is weer uit, over de impact die we samen maken met #buurtbewoners, #initiatieven en organisaties in de wijk! Af te halen in Buurtcentrum De Leeuw.
http://www.wijkenco.nl/file/document?hash=ZogOXpNCTUtsgY8eEkDp9_q6s_Y4rMHH&ext=.pdf

Wies Kool Openbare log Jun 11, 2018 17:05
Sociale Top 2018 ondernemers, bestuurders, wetenschappers, vrijwilligers en professionals in de Leeuw met elkaar in gesprek over het thema ONT-MOETEN. De opbrengst: vellen vol ideeën en inspiratie om verder mee aan de slag te gaan! #Tipi #Onthaasten

Wies Kool Openbare log Jun 6, 2018 15:12
De Sociale Top 2018 bezoekt Utrecht op maandag 11 juni !
Buurtcentrum de Leeuw is één van de locaties in de stad waar inspirerende ondernemers, bestuurders, wetenschappers, vrijwilligers, professionals en andere voorlopers en dwarsdenkers met elkaar in gesprek gaan over actuele thema's en uitdagingen in het sociale domein. https://www.socialetop.nl/

Bep van Rees Openbare log May 30, 2018 8:17
Dit jaar bestaat Café Averechts 35 jaar.
Om dat te vieren geven ze elke maand het verdubbelde bedrag van hun fooienpot weg aan het #goededoel deze maand is dat goede doel "Straatnieuws Utrecht" en kijk Muziekprogramma voor juni is ook uit .
Fleur Jeej voor Averechts!
May 30, 2018 12:50

Wies Kool Openbare log May 7, 2018 14:36
Wijk&co Noordoost werkt samen met de buurtcamping!

Wies Kool Openbare log Apr 19, 2018 12:46
Op intervisie wandeling door de buurt, verhalen en beeld plaatjes ophalen!

Wies Kool Openbare log Apr 12, 2018 7:20
Weer 's een keertje teamoverleg in Griftsteede, collega's zijn er al klaar voor!

Bep van Rees Openbare log Mar 19, 2018 9:14
Ook #Staatsliedenbuurt doet mee aan de #Landelijke #Schoonmaakdag kom je ook zaterdag 24 maart van 10.00-13.00
Verzamelplaats Nolenslaan schoolplein De Fakkel.

Wies Kool Openbare log Mar 14, 2018 19:29
Zaterdag 24 maart is er een Landelijke Opschoondag !
Ook in de Staatsliedenbuurt is er een schoonmaak-actie van 10-12 uur voor kinderen/ouders/leerkrachten én iedereen die mee wil doen!
Initiatief van Brede School Staatslieden.. Wie doet er mee?
https://www.supportervanschoon.nl/acties-in-de-buurt/actie?id=55803

Justin van Riel Openbare log Mar 13, 2018 18:46
Bijna de laatste beelden voor de #wijkencofilm2017, vanavond bij #taalenontmoeting