Gebiedsteam - Overvecht Zuid


De twee speeltuinen (Watertoren en Gagelsteede) en Speel mee vormen een drie-eenheid in Overvecht waar we vorm geven aan het samen met ouders creëren van veilige ruimte voor het spelende kind. Doordat we zowel in de speeltuin als op straat zichtbaar zijn bouwen we vertrouwen op bij kinderen en ouders en krijgen we steeds meer verbinding. Kinderen leren vreedzaam met elkaar omgaan en wat het inhoudt om echt samen te spelen. Ouders die behoefte hebben aan het delen van onder andere vragen en dilemma’s rond opvoeding brengen we op verschillende manieren bij elkaar in zogenaamde peer-groepen. We hebben ook in 2017 een
kinderraad georganiseerd en wijkmediator trainingen gegeven.

Ook in Overvecht zijn de buurthuizen druk bezochte plekken in de wijk met hoge bezettingsgraden. We zien een steeds hogere graad van eigenaarschap en verbinding bij gebruikers onderling en bij de vrijwilligers. Dit komt mede door de dagelijkse inzet van de sociaal makelaar en door instrumenten als de Driehoek (samenbeheer van buurtcentra). Meer en meer leggen we verbinding met andere plekken in de wijk waar bewoners samenkomen. Deze verbinding versterkt elkaar en levert een sterkere sociale infrastructuur in de wijk.

Bewoners in kwetsbare situatie(s) hebben met name in deze wijk de aandacht. We proberen via de presentie benadering relatie en vertrouwen op te bouwen om zo samen te werken aan empowerment, verbinden en activering (EVA). In 2017 hebben we daar een outreachende aanpak aan toe gevoegd middels huis aan huis bezoeken. Zo halen we vraag, maar ook aanbod, op dat we toe leiden naar door ons ondersteunde activiteiten (Taal & ontmoeting, peergroepen, Buren voor buren etc.) of die van partner organisaties. Steeds meer bewoners met een idee of initiatief vinden de weg naar ons toe.

202
Logs
124
Openbare logs
0
Afgeronde deelactiviteiten

Emine Göktekin Openbare log Apr 20, 2018 8:16
#Overvecht #koningsspelen #kinderen in #oranje

Emine Göktekin Openbare log Apr 19, 2018 9:28
#Overvecht #BC_deJager #rommelmarkt leuke spullen scoren? tot 16.00 uur

Emine Göktekin Openbare log Mar 29, 2018 12:40
#Overvecht #BC_deDreef #Taacafé hulp bij aangifte belasting #u-centraal druk bezocht.

Emine Göktekin Openbare log Mar 21, 2018 9:48
#BC_deJager #Overvecht #stembureau mijn stemlokaal

Emine Göktekin Openbare log Mar 10, 2018 15:22
#Overvecht #NLDOET #BC_deDreef #gezelligboel hi-thee #plein #dedreef gebeuren mooie dingen wordt hard gewerkt

Emine Göktekin Openbare log Feb 26, 2018 16:50
#Internationale #vrouwendag 8 maart #jouwstem #jouwtoekomst #Overvecht meld je aan

Emine Göktekin Openbare log Feb 14, 2018 20:26
#Overvecht #BC_deJager start nieuwe #fietslessen 7 maart @HvsDennis #Utrechtfietst

Emine Göktekin Openbare log Oct 28, 2017 14:56
#Overvecht #halloween kom je ook #griezelen muylenborghdreef 19.00 uur

Emine Göktekin Openbare log Oct 23, 2017 13:28
#Overvecht #BC_deDreef #vrijwilligers #collegas #BHV training #levensredders bij

Emine Göktekin Openbare log Oct 19, 2017 13:12
Soep uit iedere hoek #Overvecht #BC_deDreef ook hier op zaterdag 28 oktober