Blog


Yasmina alMourabit

07-06-2016 12.58'

De nieuwe maatschappij en de nieuwe economie

Op 17 mei was ik aanwezig bij de Sociaal Makel Conferentie 2016. Ik kwam binnen met een open houding en hoopte op inspiratie en verdieping in mijn werk. De dag werd geopend door een plenaire sessie van Marcel Spierts. Hij gaf een schets van het verleden, heden en de toekomst van welzijnswerk. Ik zag dat onze rol in elke tijd even belangrijk is, alleen de uitvoering veranderd door de tijden heen. Het werkveld past zich aan, aan de veranderingen waar aan onze maatschappij onderhevig is. Dit gaf mij een bevestiging van de noodzaak van mijn werk in de wijken in Utrecht.
 

De workshop waar ik die dag aan deelnam was 'The Next Economy' van Maarten Nypels. Hij gaf vanuit een innovatieve, nieuwe hoek (natuur, economie, wiskunde) een kijk op maatschappelijke veranderingen en verschuivingen waar wij als sociaal makelaars mee te maken krijgen en op in kunnen haken. Het biedt perspectief voor de toekomst en belicht kansen die wij kunnen gaan benutten. Een voorbeeld hiervan is dat Maarten beschreef dat er in de toekomst andere randvoorwaarden leidend worden voor de mens qua zingeving. Bijvoorbeeld een basisinkomen; waardoor iedereen van zijn of haar basisinkomen wordt voorzien. Je hebt dan tijd over om te doen wat je leuk vindt, waar je warm van wordt en waar je een passie voor hebt. Hier is voor de sociaal makelaar een gigantische rol in weggelegd omdat het in de maatschappij veel gaat draaien om netwerken, verbinden en het stimuleren van talentontwikkeling. Hier ligt nu onze focus al, maar deze zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Ik vind het heerlijk om te zien dat Maarten, d.m.v. het beargumenteren vanuit wetenschappelijke feiten (uit de natuur, wiskunde, economie), kan uitleggen hoe de toekomst er uit zal zien. Als sociaal makelaar beweeg ik graag mee met de maatschappelijke veranderingen en vind het fijn om mij in mijn werkveld goed op deze veranderingen voor te kunnen bereiden. 
 

We hebben al twee industriële revoluties meegemaakt en we zitten momenteel in de derde. In de afgelopen twee industriële revoluties waren kapitaal en arbeid leidend. Maarten stelt dat er in deze (3e) industriële revolutie 86% van de inzet draait om innovatie, leren, energie-efficiëntie en kennis. Waar vroeger dus kapitaal en arbeid leidend waren begeeft de derde industriële revolutie zich in een veld waar sociaal makelaars zich in begeven. Maarten stelt dat de arbeidsmarkt er over 20 jaar heel anders uit ziet, er bijna geen vaste contracten meer zijn en de arbeidsmarkt flexibiliseert. Dit kan betekenen dat er mensen zijn, die deze omschakeling als moeilijk ervaren en vast kunnen zitten tussen de twee revoluties. De sociaal makelaars kunnen hier op inspringen door deze mensen te faciliteren in dit veranderproces. 
 

De kennis die ik heb meegenomen uit deze sessie kan ik op dit moment toepassen op het aansporen van bewoners en mede-professionals om vernieuwend te kunnen denken. Ik probeer mensen te stimuleren om buiten kaders te denken om innovatie te stimuleren. Begeef jij je in het sociaal domein en wil je sparren over vernieuwende manieren van denken en doen? Ik deel graag mijn kennis met jou en ben benieuwd naar jouw ervaringen en kennis.

yasmina.almourabit@wijkenco.nl / 06-10578899