Blog


Yvonne van Druten

13-06-2016 13.06'

Kinderen maken statements over het recht op spel tijdens de Stedelijke Kinderraad 2016

Het is nu eindelijk zover: de Stedelijke Kinderraadvergadering van 2016. De kinderen en de kinderbegeleiders hebben in hun wijken al een heel proces doorlopen en vandaag gaat het om het presenteren van de wijkacties en het dialoog voeren in de raadszaal onder leiding van locoburgemeester Everhardt.

 

Tussen 12.30 en 13.00 uur kwamen de kinderen en hun begeleiders binnen. De kinderen kijken hun ogen uit in de hal van het stadhuis. In de hal hangen alle oudburgemeesters van Utrecht, de plafons zijn heel hoog en alles is groot en ruim. Daarom galmen de hal en de zaal ook een beetje. Iedereen kijkt rustig de zaal rond en hangt zijn/haar jas op. De sfeer is gezellig en ontspannen.Na de gezamenlijke lunch kan de middag echt van start gaan, we begonnen met de binnenkomer waarin de kinderen per groep spelregels mochten bedenken die zij belangrijk vonden voor het verloop en de omgang met elkaar deze middag.


De wijkactie-pitches gingen in een sneltreinvaart waardoor er tijd overbleef in het programma. Hierdoor was het even improviseren. Ik verzon ter plekke een activiteit, namelijk: ga met elkaar in dialoog over de wijkacties in en buiten jouw wijk, hierbij bleven de kinderen niet alleen bij hun eigen groepje. Ook twee gemeenteraadsleden deden mee! Kinderen maakten gebruik van het moment om aan de raadsleden tips en adviezen te vragen. De raadsleden vroegen ook aan de kinderen hoe zij dingen vinden en denken op te lossen.

 

De enegizer (een actiemoment om nieuwe energie in een bijeenkomst te blazen) slaat bij de kinderen erg aan. Het brengt een beetje luchtigheid. De kinderen werden tijdens de energizer uit hun comfortzone getrokken en gingen met andere kinderen van andere kinderraden de energizer doen: het oplossen van een rebus!

 

Het grootste en spannendste moment voor de kinderen was wel de komst van locoburgemeester Everhardt. Er werden selfies gemaakt, hij kreeg een beker van een kind die van een wijkactie was die overgebleven was en er werden heel veel handjes geschud. Natuurlijk werd er op de trap van het stadhuis, terwijl de kinderen  onderweg waren naar de raadszaal, een groepsfoto gemaakt waar alle kinderen en en de locoburgemeerster Everhardt opstonden.

 

De dialoog in de raadszaal ging over het recht op spelen. Iedereen vond het reuze spannend. Locoburgemeester Everhardt legde uit hoe de knopjes werkten, hoe het programma in elkaar zat en vertelde dat hij voorzitter was en hoe hij de dialoog zou gaan begeleiden. “Heb je de spreekbeurt dan druk je het knopje bij de microfoon in en dan kun je spreken en dan kom je in beeld op het tv scherm.”

 

Tijdens de dialoog zag je dat de kinderen om de beurt aan het woord kwamen en naar elkaar luisterden. Er waren veel overeenkomsten tussen de kinderen van verschillende kinderraden. Zo ergeren zij zich allemaal aan de hondenpoep op (speel)plekken, maar vinden wel allemaal dat er voldoende speelruimtes zijn in Utrecht. Toch vinden de kinderen dat er meer mag worden gekeken naar de leeftijden waar op speelplekken zijn ingericht. Zo zie je maar dat kinderen goede adviezen kunnen geven over hun eigen leefwereld. Tijdens deze 18 mei 2016 hebben de Utrechtse kinderraadsleden hun stem ook echt kunnen laten horen in de raadszaal.

 

De uitzending van de dialoog in de raadzaal kun je terug zien op  http://player.companywebcast.com/gemeenteutrecht/20160518_1/nl/player

NOON tv is ook komen filmen en deze aflevering is te zien op woensdagavond 29 juni (UStad) vanaf 18:35 en vrijdagochtend 1 juli (RTVUtrecht) vanaf 7:40.