Blog


Yvonne van Druten

19-12-2016 8.00'

Samenwerking tussen ouders en school om zo de leefwereld van kinderen in Overvecht met elkaar vreedzaam te verbinden

Welkom in Overvecht! De flattenwijk van Utrecht. Het is zo gemakkelijk om hier in de wijk anoniem te kunnen zijn en je achter de voordeur van je flat verstoppen. Als je geen contact wil of kan maken kun je opgaan in de massa.

Het liefste zie ik kinderen met of zonder hun ouders na schooltijd lekker buiten spelen zodat ze de energie van de dag eruit kunnen rennen, samen met vrienden en vriendinnen kunnen zijn en  verhalen en avonturen over de dag uit kunnen wisselen.

Gelukkig is er ook een beweging zichtbaar in de wijk Overvecht. Deze beweging focust zich op verbindingen in de wijk, je samen inzetten voor een veilige vreedzame leefomgeving. Kortom: de Vreedzame Wijkaanpak 2.0.

Een voorbeeld van de Vreedzame Wijkaanpak 2.0 is een pilot die vorig jaar gestart is op de OBO Watertorenschool in Overvecht waar samen met ouders een ‘stuurgroep vreedzaam’ is gestart. Het idee hierachter is dat de Vreedzame methodiek die op school wordt aangeleerd bij kinderen uitgezet en uitgerold kan worden naar de buurt waar de school zich in bevindt. We zijn nu een school jaar verder en de stuurgroep heeft de eerste (succes)ervaringen met pionieren in de wijk geboekt.

Dan kom je op het snijvlak van school en wijk. Samen met de locatieleider Dennis van de OBO Watertorenschool zijn we in gesprek geweest en hebben we nagedacht over hoe nu verder. De expertise van kennis in de wijk ligt bij de sociaal makelaars. De kennis van school gaat over de leerlingen. De ouders van de stuurgroep begeven zich over de grenzen van school en wijk heen. Zij zijn de daadwerkelijke verbinders in de wijk. Belangrijk is dat zij moeten worden uitgerust met tools, kennis en ondersteuning om dit op een goede manier op te pakken. Zodat zij zich gezien, gehoord en gerespecteerd voelen om zich in te zetten in hun wijk. Een plek waar je onzekerheden en vragen met elkaar kunt delen.

Mijn collega Hind en ik hebben hier een eerste stap in gemaakt door samen met de locatieleider de groep bij elkaar te brengen en daar te onderzoeken welke vragen en behoeften er spelen. Dit hebben wij gedaan naar aanleiding van de Technology of participation en  de Focused Conversation Methode. Je helpt de groep nadenken wat de ambities zijn: ‘Waar willen jullie heen? Wat willen jullie bereiken? Waar zitten jullie vragen?’ Deze methoden zijn gebaseerd op ervaren, denken en beslissen.
 

Na twee bijeenkomsten waren de ouders van de stuurgroep zo ver dat zij zelf een vergadering hebben gehouden waarin zij hun ontwikkelstappen besproken die zij kunnen zetten in de komende tijd die aansluiten op hun vragen en concrete behoeften. Als sociaal makelaars hebben we geen inhoudelijke input geleverd aan de groep waardoor zij hun eigen leervraag konden vormgeven. Wij waren faciliterend aanwezig.
 

Doordat we als sociaal makelaars, de locatieleider en ouders van de stuurgroep hebben gewerkt aan elkaar leren kennen, inzetten op vraagverheldering en onderzoeken van behoeften weten we elkaar nu goed te vinden. We hebben er vertrouwen in dat de samenwerking in de driehoek school-ouders-sociaal makelaars tot mooie dingen in de wijk Overvecht gaat brengen. Zowel op school als in de wijk. We hopen dat deze samenwerkingsvorm kan dienen als een voorbeeld voor andere buurten en scholen.

In januari zal mijn collega Hind een vervolgblog schrijven over het samenwerken in de driehoek van school-ouders en sociaal makelaars.