Blog


Yvonne van Druten

05-04-2017 9.14'

Doelgroepgericht communiceren in de wijk Overvecht

Deze weken staan voor mij in het teken van voorlichtingen en trainingen rondom Vreedzaam. Elke training en voorlichting is anders. Het is echt maatwerk. Ik geef trainingen en voorlichtingen aan volwassenen in de wijk, train wijkmediatoren op stagelocaties, train stage/praktijkbegeleiders maar ik geef ook voorlichting bij voorscholen in de wijk. Door zo veel mogelijk trainingen en voorlichtingen op maat te kunnen bieden, zorgen we dat de Vreedzaam methodiek* en waarden worden geborgd in de wijk op plekken waar bewoners zich bevinden met elkaar.

Doordat ik met zo veel verschillende soorten doelgroepen werk moet ik elke keer weer bedenken op welke manier ik het beste aansluit bij de belevingswereld van een doelgroep en wat de beste manier van communiceren is. De ouders van de voorscholen stuur ik bijvoorbeeld digitaal de Vreedzaam kletskaarten toe. Bij een andere training kwam er naar boven dat er behoefte was aan informatie over het Utrechtse Mediatiemodel. Dit stuur ik of digitaal of geef ik offline mee. Daar gaat het om: Wat is de vraag? Hoe kan ik die beantwoorden? Welk middel zet ik in?

Er zijn in de wijk Overvecht, en in alle wijken in Nederland, verschillende groepen kinderen en ouders. Het ene kind houdt heel veel van buiten spelen, de ander gamed erg graag thuis op de bank en weer een ander vindt het fijn om zich te begraven in boeken. In al deze kinderen en hun ouders zitten talenten en deze moeten we kunnen aanboren. Dit is de kunst van het vak sociaal makelaarschap. Je moet vaak eerdere keren per dag schakelen tussen doelgroepen en je moet de boodschap aanpassen zodat deze goed aankomt bij je doelgroep. Je kunt je bevinden in de online wereld (social media, websites, blogs, buurtplatformen, etc.) en daarnaast in de offline wereld om daar het gesprek aan te gaan en weten wat er in de wijk en de stad speelt.

Ik schakel bewust tussen middelen en doelgroepen. Elke dag weer. Ik merk dat het contact zoeken, open staan, out-of-the-box denken en eerlijk zijn dat je het misschien even niet weet (en dan in je netwerk kijkt wie je kunt verbinden) het allerbeste werkt. Ik zie dat bewoners met mooie ideeën komen voor de wijk en zie het liefste dat dit verduurzaamd. Ik stel vaak operatieve kaders waar bewoners zich met vertrouwen in kunnen bewegen en iets op kunnen zetten. In het begin delen we samen verantwoordelijkheid, maar ik beweeg het liefste met bewoners naar zelfstandigheid.

Als er iets is wat ik mee wil geven is dat je als sociaal makelaar je in een divers (speel)veld bevindt. Doelgroepgericht communiceren is een van de meest belangrijke dingen. Niet alleen om de mensen (bewoners, wijkpartners, kinderen, ouders, opvoeders) waarmee je werkt in de wijk te bereiken, maar ook om succesverhalen te delen. Stel je onderzoekend op, luister naar de gevoelens van mensen, vind de mooie talenten en passies en zet deze om in actie. Wees je bewust van de verschillende doelgroepen en daarbij aansluitende middelen. Dit helpt om tot actie te bewegen.

-------------------------------

* Overvecht is een van de wijken in Nederland waar gewerkt wordt met de Vreedzame Wijk methodiek. Kinderen, ouders en opvoeders krijgen trainingen en voorlichtingen rondom allerlei burgerschap. Ze krijgen een stem, mogen meedenken over allerlei zaken, krijgen verantwoordelijkheden. Bovendien leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan, en hoe je conflicten constructief kunt oplossen. Door middel van de Vreedzame wijk methodiek wordt een samenhangende pedagogische aanpak ingevoerd in alle organisaties die in de wijk met kinderen in de basisschoolleeftijd werken.