Blog


Rosa Balrak

12-04-2017 15.01'

Missie: Meer aandacht voor blinden en slechtzienden

Project Kind en Wijk
Met het project Kind en Wijk willen we kinderen bewust maken van hun eigen leefomgeving en stimuleren dat ze oog hebben voor de mensen die daar wonen, ook degenen die je niet vanzelfsprekend ontmoet. In vier bijeenkomsten hebben kinderen van de groepen 7 van De Fakkel en de Dr. Bosschool met elkaar gesproken over aandacht voor elkaar in de wijk. Vervolgens hebben ze onderzocht welke verschillende bewonersgroepen er in de wijk wonen. Uiteindelijk hebben ze na onderling overleg gekozen voor een groep bewoners waarvan zij vinden dat die extra aandacht verdient. Dit zijn geworden; mensen met een beperking, daklozen en blinden c.q. slechtzienden. Voor elk van deze groep hebben ze een actie bedacht die ze gezamenlijk gaan uitvoeren. 
----------------------------------------------------------------------

Auteurs: Kinderen van de Dokter Bosschool Groep 7B

Wij hebben als klas gekozen om meer aandacht te willen voor blinden en slechtzienden. Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat we vinden dat blinden en slechtzienden meer aandacht nodig hebben van andere mensen. Aandacht is belangrijk omdat mensen het fijn vinden als iemand aandacht aan hen besteed en tijd voor ze vrijmaakt. Wijk&co kwam ons hepen om een actie voor blinde mensen op te zetten om ze meer aandacht te geven.

Het is heel lastig om blind te zijn. Maar mensen hebben ook hulpmiddelen om het leven gemakkelijker te maken zoals een blindengeleiden stok. Want die mevrouw die in de klas kwam, kwam ons vertellen dat ze zelf slechtziend is en die zei dat ze met een stok veel meer kan, want als ze zonder die stok loopt en tegen iemand aanloopt dan kijken ze haar boos aan. Maar als ze met die stok ergens tegenaan botst dan helpen ze haar. 


We willen graag geld ophalen voor blinden en slechtzienden. We gaan een talentenjacht houden waar we ook cakejes en drinken gaan verkopen. We hopen dat heel veel mensen komen en nodigen je dus ook uit om te komen kijken.

Wanneer? Dinsdag 2 Mei 13.30 – 14.30 uur
Waar? Buurtcentrum de Leeuw, Samuel van Houtenstraat 1
Kom je ook? Het wordt hartstikke leuk! Entree is 2 euro, cake en drinken is 0,50.

Als je meer informatie wilt kun je dat vragen aan Rosa via rosa.balrak@wijkenco.nl