Blog


Rosa Balrak

12-04-2017 15.23'

Missie: Meer aandacht voor mensen zonder huis

Project Kind en Wijk
Met het project Kind en Wijk willen we kinderen bewust maken van hun eigen leefomgeving en stimuleren dat ze oog hebben voor de mensen die daar wonen, ook degenen die je niet vanzelfsprekend ontmoet. In vier bijeenkomsten hebben kinderen van de groepen 7 van De Fakkel en de Dr. Bosschool met elkaar gesproken over aandacht voor elkaar in de wijk. Vervolgens hebben ze onderzocht welke verschillende bewonersgroepen er in de wijk wonen. Uiteindelijk hebben ze na onderling overleg gekozen voor een groep bewoners waarvan zij vinden dat die extra aandacht verdient. Dit zijn geworden; mensen met een beperking, daklozen en blinden c.q. slechtzienden. Voor elk van deze groep hebben ze een actie bedacht die ze gezamenlijk gaan uitvoeren. 
---------------------------------------------------------------
Auteurs: Kinderen van de Fakkel groep 7

Kind en Wijk is een kinderraad. De kinderen maken plannen over de wijk om de wijk fijner te maken en te houden. Door een actie ga je de wijk mooier maken en het zorgt ervoor dat mensen die zich niet zo fijn voelen zich wel fijn voelen. Je gaat kijken wie er in de wijk wonen en gaat daarmee werken. Als je dat doet ga je ook contact zoeken en daardoor elkaar beter leren kennen.

Groep 7 van de Fakkel is bezig met een project om daklozen te steunen. Op 14 februari kwam er in de kinderraad een dakloze man praten. Hij komt uit Marokko. Hij werd dakloos doordat hij in de gevangenis kwam. Daardoor waren al zijn spullen en huis afgenomen en werd hij op straat gezet. Hij kwam op onze school, de Fakkel, spreken omdat wij het onderwerp daklozen hebben gekozen. Wij vinden dat er meer aandacht moet daar deze groep mensen. Dus wij, de kinderen van groep 7, stelden hem de vragen: “hoe verdien je je geld? En “hoe bereik je je familie?”. Aan het einde van het gesprek met hem wisten we beter hoe daklozen leven. 

Aandacht is belangrijk omdat je daardoor de wijk leert kennen en anders gaat kijken naar je wijk. Zo zijn er mensen die zich daardoor misschien minder buitengesloten voelen. Iedereen vindt aandacht toch fijn? We wilde een artikel maken voor de daklozenkrant en een leuke quiz om zo te laten zien dat we de daklozen steunen.

We hopen dat mensen na de actie anders naar daklozen zullen kijken en beseffen hoeveel daklozen er eigenlijk zijn in Nederland. En dat mensen minder bang worden voor daklozen. Plus dat daklozen sneller werk zullen krijgen en dat ze een huis krijgen.

We vragen iedereen vriendelijk om mee te doen met onze actie en daklozen te steunen in de wijk. Waarom zou je meehelpen? Omdat daklozen ook gewone mensen zijn en ze verdienen een goede baan en een tweede kans om opnieuw werk te vinden en weer blij te kunnen zijn. En als ze familie hebben, ze weer op gang komen en terug kunnen naar hun familie.

Als je meer informatie wilt kun je dat vragen aan Rosa via rosa.balrak@wijkenco.nl