Blog


Yvonne van Druten

03-12-2015 13.07'

Een openbare ruimte te creëren waarin mensen het gewoon vinden om met elkaar om te gaan en vragen durven te stellen aan elkaar

Een paar weken geleden mocht ik een training Vreedzaam geven aan zes wijkbewoners. Deze groep had een paar overeenkomsten: kinderen, de wijk Overvecht en oprechte interesse om een verschil te willen maken voor hun eigen school of club.

Na de kennismaking kwamen we er al snel achter dat de belangrijkste gedeelde noemer van deze wijkbewoners de zoektocht is omtrent de vraag: ‘Hoe kunnen en willen we op een fijne manier met elkaar samenwonen in deze wijk?’. Overvecht is een wereldwijk waar ongeveer 170 verschillende culturen met elkaar samenleven. Iedereen wil wonen in een leuke gezellige buurt met buren waar je je prettig bij voelt. Samenleven klinkt heel erg gemakkelijk en misschien is dat op veel plekken ook wel zo. Maar als samenleven niet van zelfsprekend gaat roept dit vragen op.

 

Welke handvatten hebben mensen nodig en kan ik helpen deze aan te leren?
In de training maak ik gebruik van een vaste basisstructuur. Zo maak ik gebruik van een agenda met de onderwerpen, pauze momenten en bespreek ik de thema’s van tevoren de doelgroep aan wie ik een training geef zodat zij de agenda ook kunnen aanvullen. Dit doe ik bewust om rust en ruimte te  creëren waardoor mensen met elkaar in gesprek durven te gaan. De prachtigste dialogen worden gevoerd met elkaar bij enkel de vraag: ‘Welke kleur heeft jouw tafel in huis?’. Na afloop van de dialoog bespreek ik met de groep welke vaardigheden zij hebben benut tijdens het gesprek. Luisteren, vertellen en vragen stellen zijn enkele antwoorden die ik dan terug krijg. Eigenlijk zijn het een aantal basisvaardigheden waarvan ik hoop dat we die allemaal in onze opvoeding mee hebben gekregen ongeacht cultuur of religie.

 

Onbewust kapitaal bij volwassenen en kinderen
Onbewust kapitaal zijn basisvaardigheden waarover wij als mensen beschikken maar ons hier (soms) niet bewust van zijn. Als je je basisvaardigheden eenmaal herkent noemen we ze niet eens bijzonder.. Maar dat zijn ze wel! Vriendelijk zijn, naar elkaar luisteren, respect hebben voor een ander, het aanspreken van elkaar en van elkaars kinderen. Want wat je als ouder, familie of buren van elkaar wilt is dat kinderen in een fijne buurt opgroeien tot leuke volwassenen.

 

Hoe kan ik helpen de onbewuste handelingsverlegenheid te verminderen?
Tijdens de training gaan we ook aan de hand van voorbeelden en oefeningen in gesprek met elkaar over onderwerpen die wijkbewoners soms als lastig of moeilijk ervaren. Zoals: ‘Wat doe je als je een conflict ziet?’ en ‘Durf je wijkbewoners die je niet kent op hun gedrag aan te spreken?’.

In gesprek gaan, zou je denken en zeggen, maar dit doe je niet zo snel als je je onzeker voelt of een nare ervaring hebt gehad in het verleden. Handvatten die je sterker laten voelen na deze training kunnen je op weg helpen om het weer te proberen.

 

Mijn doel met de basistraining
Door het geven van de basistraining hoop ik te bereiken dat volwassenen zelf handvatten krijgen, gebruiken en daardoor minder handelingsverlegen worden. Zodat we samen een olievlek creëren die gedragen wordt door de wijk, verspreidt door de wijk en we samen verantwoordelijk zijn voor elkaar. Een openbare ruimte te creëren waarin mensen het gewoon vinden om met elkaar om te gaan en vragen durven te stellen aan elkaar. Het zou fijn zijn als we ons een beetje over elkaar zouden bekommeren. Als ik gegroet wordt op straat krijg ik ook het gevoel dat ik gezien word. Dat geld ook voor de ander. Dat je elkaar mag helpen en ondersteunen als het nodig is. Maar ook dat je samen de wijk leuker en fijner maakt om in samen te leven. En dat iedereen op zijn of haar manier een steentje kan en mag bijdragen.

 

En nu verder..?!
In de praktijk zullen wijkbewoners de opnieuw aangeleerde vaardigheden moeten toepassen. Om wijkbewoners te helpen geef ik na afloop van de basistraining behalve een certificaat ook een waardebon mee. De waardebon kunnen ze inleveren bij mij voor praktische tips, een gesprek of een observatie. Het is bedoeld als hulpmiddel om de aangeleerde vaardigheden nog beter te leren toepassen in de praktijk. In mei 2016 is de eerste terugkombijeenkomst voor wijkbewoners die de training hebben gevolgd. Ik ben nu al benieuwd naar hun ervaringen!