Blog


Rabia Harchaoui

03-07-2017 13.37'

De Marcusvaders

Het is al even geleden.. kerst 2016. De coördinator van de Marcusschool in Overvecht deed toen een oproep voor vaders om (meer) betrokken te raken bij activiteiten rondom de school. Op deze oproep hebben 18 vaders gereageerd! In maart 2017 zijn deze vaders uit Overvecht benaderd om het doel te bespreken van de betrokkenheid. Want: wat houdt dat nou in? Om betrokken te zijn bij school? Hierin ondersteun ik samen met school de vaders om de verwachtingen en het doel scherp te krijgen en te houden.

Met een groep vol betrokken vaders hebben we gelijk afgesproken om bij elkaar te komen om af te tasten wat zij zouden willen doen. Deze groep met betrokken vaders noemt zichzelf: de Marcusvaders. Zij willen graag acties in de wijk met school organiseren om een voorbeeld te kunnen zijn voor hun kinderen.

Van de betrokken vaders gaven er meerdere vaders aan iets te willen doen rondom het zwerfafval. Ze zagen dat er veel afval rondzwierf in hun eigen buurt en hiermee dus ook in de buurt waar hun kinderen naar school gaan. Hier wilde zij wat aan gaan doen. Zo gezegd, zo gedaan. De wijkactie die de vaders organiseerden heeft plaatsgevonden op 24 mei. Hierbij waren de vaders, de leerlingen van alle groepen op de Marcusschool, Utrecht Natuurlijk, Al-Amal (Yasmina) en het Wijkbureau aanwezig. Van het Wijkbureau en Utrecht Natuurlijk kregen de leerlingen afvalzakken en afvalknijpers waar zij mee de wijk in gingen.

De kinderen en vaders verdeelden zichzelf in vijf groepen die allemaal een andere plek in de wijk bezochten. Bewoners in de wijk gaven de ouders en kinderen complimenten voor hun goede werk in hun wijk. Ze werden gezien en gewaardeerd. Bij terugkomst (met al dat afval) werd het afval gescheiden en werden de kinderen voorzien van informatie over het afvalscheidingsproces. Veel kinderen gaven aan dit heel leuk te vinden omdat ze nog niet op de hoogte waren van hoe dit proces verloopt. Wist je dat kauwgom er 25 jaar over doet tot het verteerd wordt? Maar dit was niet de enige actie dit jaar.

De tweede actie die de Marcusvaders hielden was een sportdag voor alle groepen van de Marcusschool. We maakten hiermee deel uit van de Versnellingsvierdaagse in Overvecht. Dit is een vierdaagse waarin de thema's werk, gezondheid, veiligheid, samen opvoeden en opgroeien centraal staan. Als kick-off van deze vierdaagse gingen we met alle klassen, ouders en docenten een warming-up doen op muziek. Dit werd vanuit het Wijkbureau gefaciliteerd. Hierna gingen de hele kleintjes naar een theaterstuk (door de moeders van de medezeggenschapsraad van de school). Groep 3 en 4 gingen naar een Cruyfcourt op het schoolplein waar zij verschillende spellen hebben gespeeld. En groep 5, 6, 7 en 8 zijn naar een sportveld in de buurt gegaan om daar te voetballen, korfballen, frisbeeën en te rugbyen. Deze dag was een geweldig succes omdat ouders en school samen kwamen om zich in te zetten voor de kinderen. Want dat is toch waar we het allemaal voor doen: om de kinderen in Overvecht een fijne dag te bezorgen. En dat is gelukt!