Blog


Yvonne van Druten

10-02-2016 13.55'

Samen zorgen we ervoor dat het begrip ‘wijkmediator’ binnen en buiten de schoolmuren gaat leven.

In januari 2016 zijn de kinderen die dit schooljaar opgeleid zijn tot wijkmediator in de wijk Overvecht begonnen met het lopen van hun stages in de wijk. Kinderen kunnen zo onder begeleiding oefenen in hun rol als wijkmediator. Het leuke aan deze stages is dat kinderen kunnen snuffelen aan beroepen maar ook hun geleerde competenties in de praktijk kunnen brengen. Zo wordt ‘wijkmediator‘ een begrip dat niet binnen de schoolmuren blijft, maar ook in de wijk gaat leven.

Als sociaal makelaar ben ik in het dagelijks leven elke dag bezig met matches maken. Zo ook bij de vacaturekrant. Vanuit Wijk&co heb ik samen met collega Remco velen organisaties en plekken in de wijk Overvecht benaderd met de vraag of de wijkmediatoren een korte stage konden lopen. Was het antwoord ja, dan werd er om een laagdrempelige en vooral leuke tekst gevraagd om in de vacaturekrant te zetten.

Het benaderen deden wij op verschillende manieren; via buurtplatform wijkconnect, face-to-face, via telefoon en e-mail maar ook vooral via social media. Deze laatste (Facebook en Twitter) brachten zo veel leuke reacties! Voordat ik het door had, werd er geretweet, legden mensen via de mail contact en werd ik zelfs gebeld door mensen die het via via had gehoord. Dit enthousiasme motiveerde mij nog meer om te proberen nog meer gave stage plekken voor de wijkmediatoren te vinden in Overvecht.

Uiteindelijk liggen de stageplekken door heel de wijk Overvecht verspreid. Ijsclub Siberia ligt in het Noorderpark aan de rand van Overvecht, Cantina en Harten voor sport zijn in de wijk en gericht op sport en beweging, Speel Mee plekken en Speeltuinen de Gagelsteede en Watertoren zijn plekken waar met name kinderen samen komen om te spelen in de openbare ruimte. Resto van Harte, de Huiskamer van de wijk (Oke Nu) en Stut (Theater Dichtbij) meer gericht zijn op ontmoeting en recreatie. De Kidsclub en de bibliotheek zijn meer gericht op (taal)ontwikkeling en ontmoeting, waarbij het aanleren van nieuwe vaardigheden centraal staat. Het samen zorgen voor een schone en veilige leefomgeving staat bij  Foaud van de Mitros hoog op het lijstje. Door de diversiteit van stageplekken is er voor ieder iets wils.

De vacaturekranten zijn verspreid tijdens de diploma-uitreiking van de wijkmediatoren. De kinderen lopen nu op verschillende plekken stage en de reacties van de kinderen zijn zo leuk. Ze vinden het super om te doen, ze voelen zich gezien en gehoord. Het is vooral een ervaring in kennismaken met andere mensen en organisaties, meehelpen met het vormgeven van een gezellige middag. Tot nu toe heb ik nog niet teruggekregen van de wijkmediatoren dat ze hebben moeten helpen bij een conflict. Natuurlijk zijn ze hier met hun begeleiders wel over in gesprek geweest. Want waar mensen samen komen en elkaar ontmoeten gebeurd er natuurlijk van alles.

Maar de oproepen voor stageplekken heeft nog andere effecten ook! Zo ben ik in gesprek geweest met een bemiddelaar/mediator die volgend jaar graag actief wil bijdragen aan de training van de wijkmediatoren. Hij is nu bezig met het opzetten van een Facebook-pagina voor zijn eigen flat/portiek. De begeleiders van De Kidsclub (buurtinitiatief) en de buurtbeheerder van Mitros geven aan dat ze het vooral heel leuk vinden om kinderen een oefenplek te bieden, misschien draagt deze stage wel bij aan de bewustwording om te kiezen voor een beroepskeuze.