Blog


Jeroen Ouwerkerk

25-06-2018 11.42'

Het is goed wonen in Overvecht

Als je alleen de media volgt dan zou je denken dat het niet fijn wonen is in Overvecht. Drugs, liquidaties, armoede, lelijke flats, noem maar op. Je wordt er niet vrolijk van. Maar hoe is het eigenlijk echt om er te wonen?? Ik werd verrast… 

Afgelopen maand heb ik samen met een collega in het kader van het project ‘Straatwijs’* vier ochtenden bij mensen aangebeld bij de flat aan de Nigerdreef en bewoners de volgende vragen gesteld: “Hoe woon je hier? Ben je tevreden? Zijn er ergernissen? Heb je contacten in de flat of in de buurt? Waar heb je behoefte aan?"  

We hebben zestien gesprekken gevoerd met bewoners die thuis waren. Vaak aan de voordeur en soms werden we binnen gevraagd. Slechts één keer troffen we bewoners die niet tevreden waren over hun woonomgeving. De tevredenheid vertaald zich ook in hoe lang mensen in de flat blijven wonen. De helft van de bewoners die wij spraken wonen al 30 jaar en langer in de flat.  


Voorbeelden van quotes die we te horen kregen waren: “Dit is mijn plek”“Verhalen die je hoort over Overvecht zijn onzin, het is een fijne wijk”“De zoon van de buurman bracht ons ’s avonds laat naar de huisartsenpost” en “Overvecht is een gouden plek”. Men waardeert de ruime flats, de groene omgeving en de winkels in de buurt. Er zijn allerlei sociale contacten binnen de flat. Het is niet zo dat iedereen, iedereen kent. Maar mensen helpen elkaar, infomeren naar hoe het met de ander gaat, er zijn alleenstaanden die bij elkaar op de koffie gaan, men onderneemt gezamenlijk actie richting de verhuurder en er zijn langdurige vriendschappen die ook blijven bestaan wanneer men verhuist. 


Natuurlijk zijn er ook ergernissen, maar die hebben vooral betrekking op gedrag in de buurt. Hangjongeren, lachgas, drugsgebruik, dealen en hardrijden zijn veelgehoorde ergernissen. Opvallend is dat meerdere mensen benoemen dat de wijk onveiliger is geworden, maar dat dit bij de meeste mensen gebaseerd is op basis van ‘horen zeggen’ en de media. Eigen ervaringen met onveiligheid waren er nauwelijks. We spraken een bewoner waarvan een auto in de brand was gestoken. Zij noemde veiligheid ‘geen issue’. Wel merken bewoners op de lagere verdiepingen van de flat meer van wat er rondom de flat gebeurd en signaleren bewoners dat er mensen de flat binnenkomen die er niks te zoeken hebben. 

Als sociaal makelaars konden we het tijdens deze ‘flatgesprekken’ natuurlijk niet laten om vragen op te halen en te kijken of we mensen konden verbinden aan andere bewoners of organisaties. 

Zo hebben we een ouder echtpaar in contact gebracht met het loket WMO en het Buurtteam voor huishoudelijke hulp. Bij het intakegesprek door het Buurtteam bij de mensen thuis, het eerste contact van het Buurtteam met deze mensen, gaat één van ons mee. 

Een jonge vrouw met fysieke ongemakken wilde graag sporten, we hebben haar verbonden aan Harten voor Sport en zij kijken nu samen wat haar mogelijkheden in de wijk zijn.  
 
Voor een gezin met jonge kinderen zijn we nog op zoek naar een ouder iemand voor huiswerkbegeleiding. De vader vindt vooral belangrijk dat zijn kinderen contact hebben met iemand met een andere achtergrond. Hij bewaart hier zelf goede herinneringen aan en heeft nog steeds contact met de mensen die hem jaren geleden wegwijs maakten in Nederland.  


Het vergt wat inzet, maar het aanbellen bij bewoners en ‘zonder agenda in gesprek gaan’ heeft zeker wat opgeleverd! Het was leerzaam, we hebben mensen kunnen ondersteunen door ze te verbinden met anderen, maar bovenal was ik verrast door de positieve geluiden over het wonen in de wijk. Hoe vind jij het om in Overvecht te wonen? Laat het ons weten. En heb je een idee, vraag, zoek je iets: loop eens binnen bij het buurtcentrum, speeltuin, een spreekuur**, of bel/mail met een van de collega’s (www.wijkenco.nl). 

 

 

*Straatwijs: 

Met het project Straatwijs is Wijk&co in 2017 een intensieve outreachende aanpak gestart. Met deze aanpak (voorheen Buren voor buren genaamd) willen we, middels huisbezoeken bewonersbijeenkomsten en zogenoemde portiekcafés, bewoners bereiken die nu voor ons onzichtbaar zijn. Onze bedoeling is om wijkbewoners, vanuit hun vraag, toe te leiden naar organisaties en activiteiten; hen te betrekken bij hun directe leefomgeving en hen te verbinden met elkaar. We gaan hierbij uit van het kunnen en willen van bewoners. Op de Nigerdreef hebben we intensief samen gewerkt met Portaal. 

 

**Spreekuren:  

Maandag 14.00 - 15.00, Burezina, Jeanne d'Arcdreef 1 

Maandag 15.00 - 17.00, Buurtcentrum De DreefSchooneggendreef 27 c 

Dinsdag 13.00 - 14.30Buurtcentrum De DreefSchooneggendreef 27 c 

Dinsdag 13.00 - 14.00, Wijkbureau Overvecht, Zamenhofdreef 17 

Woensdag 11.00 - 13.00, Buurtcentruum De Jager, Teun de Jagerdreef 1 

Donderdag 13.30 - 15.00, Buurtteam Overvecht Centrum, Gloriantdreef 25