Vlog


Rosa Balrak

12-04-2017 15.25'

Kind en Wijk: missie meer aandacht voor daklozen, blind- en slechtzienden en mensen met een beperking